C2014 Machinefabriek de Koning B.V.
Voorwaarden Van toepassing zijn de Metaalunievoorwaarden anders luidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen. Disclaimer
DE KONING SHREDDERS
Welkom op onze site Welkom op onze site Historie Historie Eigen producten Eigen producten Derden producten Derden producten Machines Machines Contact Contact Links Links Voorwaarden Voorwaarden
MK
Welkom op onze site
Historie
Eigen producten
Derden producten
Machines
Contact
Links
Voorwaarden
Machinefabriek de Koning BV wijst u ten aanzien van de websites www.dekoningbv.com, www.machinefabriek.biz, www.shredders.nl, www.spooling-devices.com, www.spoolingdevices.com en www.spoolingdevice.com op het volgende: De websites en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Machinefabriek de Koning BV. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Machinefabriek de koning BV. De op deze website getoonde informatie wordt door Machinefabriek de Koning BV met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Machinefabriek de Koning BV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel Machinefabriek de Koning BV alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Machinefabriek de Koning BV niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domeinen van www.dekoningbv.com, www.machinefabriek.biz, www.shredders.nl, www.spooling-devices.com,www.spoolingdevices.com en www.spoolingdevice.com. welke geen eigendom zijn van Machinefabriek de Koning BV, maar zijn slechts ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Machinefabriek de Koning BV. Hoewel Machinefabriek de Koning BV uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Machinefabriek de Koning  BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de websites www.dekoningbv.com, www.machinefabriek.biz, www.shredders.nl, www.spooling-devices.com, www.spoolingdevices.com en www.spoolingdevice.com.
De Koning Shreddders worden geproduceerd door Machinefabriek de Koning naar ontwerp van De Koning Engineering. De ontwerpen zijn eigendom van De Koning Engineering.
Made by Machinefabriek de Koning B.V.